Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

Anathema - Fragile DreamsCountless time I trusted you
I let you back in
Knowing... Yeaning... you know
I should have run... but I stayed

Maybe I always knew
My fragile dreams would be broken for you

Today I introduced myself
To my own feelings
Insilent agony after all these years

Maybe I always knew
My fragile dreams would be broken

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παραμυθάκια